Rok 2011

Rozpočet města

I. Příjmy

 

v tis. Kč

     
         
Daňové příjmy 179 176,8    
- daně 162 500,0      
- poplatky 16 676,8      
Nedaňové příjmy 59 244,6      
- z vlastní činnosti vč. nájemného 55 242,7      
- splátky půjček 4 001,9      
Běžné dotace 124 852,6      
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 353 274,0      
         
Příjmy z prodeje majetku 14 186,8      
Kapitálové dotace 17 589,9      
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 31 776,7      
         
PŘÍJMY CELKEM 395 050,7      
         

II. Výdaje

         
         
Oddíl        
         
10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1 017,0      
21 - Průmysl, obchod, služby 2 312,4      
22 - Doprava 1 445,0      
23 - Vodní hospodářství 238,7      
31 - Vzdělání a věda 20 913,4      
33 - Kultura, církve, sdělovací prostředky 25 040,9      
34 - Tělovýchova a zájmová činnost 22 883,5      
35 - Zdravotnictví 104,0      
36 - Bydlení a územní rozvoj 53 763,4      
37 - Ochrana životního prostředí 12 974,3      
43 - Sociální péče 94 758,4      
53 - Obrana, bezpečnost 8 978,0      
61 - Územní samospráva 77 606,8      
63 - Finanční operace 19 231,0    
BĚŽNÉ  VÝDAJE CELKEM 341 266,8      
         
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 116 260,1      
         
VÝDAJE  CELKEM 457 526,9      
         
SCHODEK -62 476,2      
  62 476,2   FINANCOVÁNÍ
  0,0   ROZDÍL  
         

III. Financování

         
         
Přijetí úvěrů, půjček 23 844,9      
Splátky úvěrů -25 709,0    
Převody ze základního běžného účtu 64 340,3  
     
         
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 62 476,2      

Rozpočet města Svitavy schválen dne 2. 3. 2011