Setkání k podporovanému zaměstnávání v rámci projektu "Získej práci, co tě baví" ve spolupráci s Květnou Zahradou

Dne 17.2.2014 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy uskutečnilo v pořadí již třetí setkání uchazečů o zaměstnání, které dalo šanci získat dlouhodobý pracovní poměr nezaměstnaným osobám do 26 let.
Na schůzku bylo pozváno několik mladých lidí, kterým předseda Občanského sdružení Květná Zahrada Mgr. Ferdinand Raditsch nabídl práci v rámci projektu s názvem: "Ziskej práci, co tě baví". Pravděpodobnými příjemci pracovníků budou společnosti LIKO, SPORTES nebo QANTO v rámci projektu, v němž je Květná Zahrada partnerem společnosti MAVO - Vzdělávání.
Projekt byl zahájen v roce 2013, kdy pomohl získat práci na dobu 1 roku minimálně osmi osobám. V roce 2014 předpokládáme zapojení obdobného počtu zájemců. Někteří z nich budou klienty Květné Zahrady, další jsou vytipováni sociálními pracovníky.
Záměrem projektu je zaškolit mladé lidi ve firmě a dát jim možnost pokračovat na dlouhodobý pracovní poměr v následujících letech. Po roční zkušenosti již víme, že u některých klientů se to pravděpodobně podaří. Svým přístupem k práci přesvědčili zaměstnavatele.
Zájemci o zaměstnání jsou vytipováváni sociálními pracovnicemi MěÚ, Terénními programy Svitavy a koordinátorem prevence kriminality.
Za možnost nabídky pro naše klienty děkujeme všem partnerům projektu, zejména Květné Zahradě i všem poskytovatelům pracovních nabídek.

Zpracovali:
Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy a
Mgr. Markéta Pavlíková
Sociální služby města Svitavy - Azylový dům
T.G. Masaryka 5/25
568 02 Svitavy
tel: 461 550 221, 731 627 948
e-mail: marketa.pavlikova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Fotogalerie