Pracovní setkání s pracovníky PČR k situaci v sociálně vyloučených lokalitách ve Svitavách

Dne 7.2.2014 se z iniciativy kolegů z ÚO PČR Svitavy a Krajského ředitelství Policie ČR Pardubického kraje uskutečnilo pracovní setkání k problematice sociálně vyloučených lokalit ve Svitavách.
Policisté společně s pracovnicí terénních programů a koordinátorem prevence navštívili obě tzv. sociálně vyloučené lokality v městské části Lačnov a Lány. Na místě se setkali s obyvateli a získali informace o preventivní i terénní práci. Zajímali se nejen o jednorázová opatření, ale především o dlouhodobé programy nebo projekty města Svitavy, směřující k resocializaci obyvatel těchto lokalit. Společně s pracovníky města navštívili statek občanského sdružení Bonanza ve Vendolí, které je partnerem města Svitavy při uskutečňování specifických projektů zaměřených například na výcvik sociálních dovedností u dětí s projevy predelikventního (maladaptivního) chování nebo práce s rodinami vybranými oddělením prevence a sociálně právní ochrany MěÚ. Programy "Drž se na uzdě", "Mentorská asistence" i práci nízkoprahového klubu "Díra" nebo volnočasovou a komunitní práci na statku sdružení představily přímo pracovnice sdružení Michaela Kopová a Pavla Lipavská (na snímku).
Z reakcí kolegů z PČR lze usuzovat, že byli mile překvapeni nejen rozsahem programů, ale také jejich hloubkou a kvalitou. Programy Bonanzy jsou místem sounáležitosti, podpory a pomoci za předpokladu respektu k osobnostním charakteristikám klientů nebo prostředí, v němž vyrůstají. Činnost sdružení je pro jejich budoucnost často velmi významná a svým způsobem minimalizuje nutnost pro budoucí represivní přístupy, tedy i působení policie.
Bonanze děkujeme nejen za organizaci návštěvy, prezentaci, ale především za dlouhodobou a cílevědomou preventivní práci...

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie