Slavnostní ocenění mentorek

Dne 21. 2.2014 se v obřadní síni města Svitavy za účasti místostarosty JUDr. Miloše Vízdala uskutečnilo slavnostní ocenění studentek – mentorek, které působily v prvním pololetí školního roku 2013/2014 v projektu sociální prevence města Svitavy s názvem Mentorská asistence. Jednalo se o setkání studentek - maturantek, které svoje víceleté působení v projektu podle smlouvy uzavřené s městem v pololetí ukončují z důvodů přípravy na maturitní zkoušky. I přesto však zvažují, že s dětmi kontakt nepřeruší a budou v práci s dětmi pokračovat do konce školního roku.
Na slavnostním setkání jim za jejich činnost poděkoval místostarosta, který vyzdvihl význam jejich pomoci pro znevýhodněné děti. Studentkám předal malou odměnu a prohlášení o účasti v projektu, které mohou předložit s žádostí o přijetí na vysokou školu humanitního typu.
Setkání byli přítomni další členové týmu Bonanzy, která společně s týmem KC Pestalozzi zabezpečuje doprovázení mentorů. Jednalo se o Pavlu Lipavskou, vedoucí týmu mentorů a Mgr. Elišku Horskou, psycholožku, která zabezpečuje tzv. podpůrnou skupinu mentorů ve Fabrice, v jejímž rámci probíhá sdílení zkušeností mezi průvodci mentorů nebo samotnými mentory.
O projekt mentorské asistence je mezi rodiči, dětmi i pedagogy obrovský zájem. V letošním školním roce v projektu pravidelně pracuje 40 dětí, 36 mentorů (mentorek) a cca 10 průvodců mentorů. Projekt se postupně stává významným programem pomoci znevýhodněným dětem i jejich rodinám. Současně je předstupněm systému další pomoci v rámci systému preventivní práce ve Svitavách.

Seznam oceněných mentorů za první pololetí roku 2013/2014: Kateřina Kukaňová, Kateřina Kalová, Eva Betlachová a Angelika Sadlonová (na snímcích).

Za skupinu realizátorů projektu: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie