Parkování v zelených plochách

28Úno2014

S nárůstem počtu dopravních prostředků dochází také k nárůstu negativních jevů, které se zvýšeným počtem vozidel souvisejí. Mezi tyto jevy bezesporu patří parkování vozidel.

Většina vlastníků chce mít auto zaparkované co nejblíže k bydlišti či pracovišti, a tak k parkování využívá každé volné místo. Čím dál častěji odstavují vozidla i mimo komunikace a parkují v zeleni anebo na plochách, které kdysi jako zeleň sloužily, avšak dlouhodobým parkováním byla zeleň zničena a bude třeba je opravovat. Mezi lokality, kde opakovaně dochází k parkování v zeleni patří např. ulice Olomoucká, Slovenská, Slezská, U zastávky, Svitavská, Údolní, Petrusova, Pražská, Olbrachtova, Chelčického či Vítězná. Velké problémy pak vozidla parkující v zeleni způsobují při kosení travnatých ploch. Plochy okolo vozidel udržujeme se zvýšenými náklady a mnohdy je nelze pokosit vůbec. Často pak vinou řidičů dochází při kosení ke znečištění nebo poškození jejich vozidel odletující trávou či kamínky.

Upozorňujeme řidiče a vlastníky všech vozidel, že vjíždění či parkování vozidel v zeleni je porušením zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a městské vyhlášky č. 1/2006 k zabezpečení místních náležitostí veřejného pořádku. Porušování předpisů bude, jako doposud, kontrolováno strážníky MP Svitavy, kteří jsou oprávněni věc vyřešit blokovou pokutou nebo oznámit příslušnému správnímu orgánu. Žádáme tedy všechny řidiče a provozovatele vozidel, kteří v zeleni parkují, aby svá vozidla nadále parkovali jen na místech k tomu určených a přispěli tak ke zlepšení stavu svého okolí.

Děkujeme za pochopení

Radim Klíč

 

 

Zuzana Pustinová