Města vzdělávání - 1. schůzka

07Bře2014

První setkání pedagogických pracovníů a všech ostatních, kteří se věnují práci s dětmi i vzdělávání dospělých, s představiteli obecně prospěšné společnosti EDUin proběhlo v příjemné atmosféře a učastníci se mnohdy nepokrytě bavili. Komenského "Škola hrou" se v praxi osvědčila.

V pilotním projektu Města vzdělávání, do kterého se kromě  Dvoru Králové nad Labem, Kutné Hory a Žďáru nad Sázavou zapojily i Svitavy, se společnost ve spolupráci s městem pokusí zlepšit kvalitu vzdělávání v regionu a navrhnout možnosti jeho rozvoje v dlouhodobějším časovém horizontu.

S předběžnými výsledky dotazníkového šetření k projektu přítomné seznámil jeden z jeho koordinátorů Vít Krajný.

Text i fota: Zuzana Pustinová

Datum: 4.3.2014

Fotogalerie