Rok 2014

I. Příjmy

 

v tis. Kč

     
         
Daňové příjmy 195 809.4    
- daně 174 500.0      
- poplatky 21 309.4      
Nedaňové příjmy 67 901.9      
- z vlastní činnosti vč. nájemného 62 882.0      
- splátky půjček 5 019.9      
Běžné dotace 26 125.1      
BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 289 836.4      
         
Příjmy z prodeje majetku 5 392.0      
Kapitálové dotace 24 739.9      
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY CELKEM 30 131.9      
         
PŘÍJMY CELKEM 319 968.3      
         

II. Výdaje

         
         
Odvětví        
         
Zemědělství a lesní hospodářství 1 208.0      
Průmysl, obchod, služby 1 785.2      
Doprava 15 293.0      
Vodní hospodářství 329.0      
Vzdělávání a školské služby 22 653.0      
Kultura, církve, sdělovací prostředky 33 015.0      
Tělovýchova a zájmová činnost 21 483.0      
Zdravotnictví 104.0      
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 29 987.3      
Ochrana životního prostředí 24 356.2      
Sociální služby a pomoc 11 991.3      
Bezpečnost, požární ochrana 11 298.2      
Územní samospráva 66 928.6      
Finanční operace 13 061.8    
BĚŽNÉ  VÝDAJE  CELKEM 253 493.6      
         
KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 152 906.5      
         
VÝDAJE  CELKEM 406 400.1      
         
SCHODEK -86 431.8      
  86 431.8   FINANCOVÁNÍ
  0.0   ROZDÍL  
         

III. Financování

         
         
Přijetí úvěrů, půjček 1 186.0      
Splátky úvěrů -26 242.0    
Převody ze základního běžného účtu 91 487.8  
Hypoteční zástavní listy ČS 20 000.0  
     
         
FINANCOVÁNÍ  CELKEM 86 431.8      

Rozpočet města Svitavy byl schválen dne 12.3.2014.