Svitavy zapojeny v projektu meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR

Město Svitavy se zapojilo do projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, kterou realizuje Svaz měst a obcí ČR (reg. číslo: CZ.1.04 /4.1.00/B8.00001).

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro dlouhodobou a fungující spolupráci mezi obcemi, která umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby. Obce a města tak získají další finanční prostředky na svůj rozvoj.

Jedním z úkolů bude analyzovat současnou situaci v jednotlivých obcích z hlediska zajišťování základních veřejných služeb ve třech daných oblastech: předškolní výchova a základní školství, odpadové hospodářství a sociální služby. Čtvrtou oblast si mohou obce zvolit samy. Ze zjištěných údajů budou zpracovány čtyři rozvojové strategie, které by měly obsahovat způsob řešení konkrétních problémů.

Projekt bude ukončen 31. května 2015.

 Informace o projektu naleznete na: http://www.obcesobe.cz.