Výpis údajů z evidence obyvatel

Městský úřad Svitavy, odbor správních činností, Dvořákova 2176/3, Svitavy
(budova vedle parku Jana Palacha)

Rozšířené úřední hodiny na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a trvalých pobytů:

Pondělí  7:30 – 11:45, 12:30 – 17:00
Úterý 7:30 – 11:30  
Středa 7:30 – 11:45, 12:30 – 17:00
Pátek 7:30 – 11:00  

V neúřední hodiny je možné zarezervovat si čas k vyřízení záležitostí prostřednictvím objednávkového systému.

Kontakt na pracovníky na agendě občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel:
Hana Krušinová, tel. 461 550 414, hana.krusinova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Lenka Brhelová, tel. 461 550 417, lenka.brhelova[zavinac]svitavy[tecka]cz


vedoucí odboru: Mgr. Ing. Pavla Velecká, tel. 461 550 410, pavla.velecka[zavinac]svitavy[tecka]cz

Více informací k agendě zde
http://www.mvcr.cz/clanek/vydej-udaju-z-evidence-obyvatel.aspx