Odbor dopravy

vedoucí odboru: Bc. Jana Šneková
sídlo: Dvořákova 3
tel. 461 550 460
fax.461 533 252
e-mail:

Úřední hodiny:

PO 7:30 - 11:45, 12:30 - 17:00
ÚT 7:30 - 11:30
ST 7:30 - 11:45, 12:30 - 17:00
7:30 - 11:00
V neúřední hodiny je možné zarezervovat si čas k vyřízení záležitostí prostřednictvím objednávkového systému.

Užitečné odkazy:

Ceník úhrady za parkovací lístek zakoupený prostřednictvím parkovacích automatů a parkovací známku
Dětské dopravní hřiště
Platné řidičské průkazy v České republice a termíny jejich povinné výměny
Postup při výměně staršího řidičského průkazu za nový (vzor ES)
Formuláře pro potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Plán zimní údržby místních a účelových komunikací ve Svitavách

Počet pracovníků: 12

Elektronické formuláře

Registr vozidel

Pavla Báčová
tel. 461 550 478
e-mail: pavla.bacova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Registr řidičů

Michaela Rybáková
tel. 461 550 473
e-mail: michaela.rybakova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Silniční správní úřad pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace

Radek Dirr
tel. 461 550 462
e-mail: radek.dirr[zavinac]svitavy[tecka]cz

Zkušební komisař

Radomil Štrumfa
tel. 461 550 472
e-mail: radomil.strumfa[zavinac]svitavy[tecka]cz

Náplň činnosti odboru:

Ve věcech provozu na pozemních komunikacích:

 • uděluje a odnímá řidičské oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává jejich duplikáty
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů oprávněným osobám
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • projednává přestupky fyzických a právnických osob na úsecích dopravy, silničního provozu, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

Ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel:

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole
 • provádí zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče

Ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích:

 • vede registr silničních vozidel
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla
 • rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného, vyrobeného nebo přestavěného vozidla
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • vykonává funkci dopravního úřadu pro taxislužbu

Odbor dále vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu na silnicích II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích pro správní obvod Svitavy a místních komunikacích města Svitavy (např. rozhoduje o uzavírkách, překopech a jiných zvláštních užívání silnic).
Spravuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství v případě umístění stavebních zařízení, skládky paliva  a dočasných deponií stavebních a podobných materiálů

Za správnost informací odpovídá Bc. Jana Šneková