Odbor správních činností

vedoucí odboru: Mgr. Ing. Pavla Velecká
sídlo: Dvořákova 3
tel. 461 550 410
e-mail: pavla.velecka[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úřední hodiny:

PO a ST 7:30 - 11:45, 12:30 - 17:00

Rozšířené úřední hodiny na úseku ověřování, Czech POINT, občanských průkazů, cestovních dokladů a trvalých pobytů:

Pondělí  7:30 – 11:45, 12:30 – 17:00
Úterý 7:30 – 11:30  
Středa 7:30 – 11:45, 12:30 – 17:00
Pátek 7:30 – 11:00  

V neúřední hodiny je možné zarezervovat si čas k vyřízení záležitostí prostřednictvím objednávkového systému.

Počet pracovníků: 11

Pracovníci odboru:

Úsek správních činností

Matrika:

Renata Johanidesová, 461 550 411, renata.johanidesova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Marcela Górecká, 461 550 412, marcela.gorecka[zavinac]svitavy[tecka]cz

Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel:

Jaroslava Phamová, 461 550 413, jaroslava.phamova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Hana Krušinová, 461 550 414, hana.krusinova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Lenka Brhelová, 461 550 417, lenka.brhelova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Ověřování listin a podpisů, ověřené výstupy z Czech POINT:

Bc. Anna Peňázová, DiS., 461 550 415, anna.penazova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úsek přestupkový

Eliška Zdražilová, 461 550 330, eliska.zdrazilova[zavinac]svitavy[tecka]cz
Petr Dočekal, 461 550 332, petr.docekal[zavinac]svitavy[tecka]cz
Pavlína Letá, 461 550 333, pavlina.leta[zavinac]svitavy[tecka]cz
Lenka Botošová, 461 550 331, lenka.botosova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Náplň činnosti odboru:

 • zajišťuje agendu voleb, referenda, práva shromažďovacího, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel a rodných čísel, matriční, veřejných sbírek, obecní symboliky
 • poskytuje oprávněným osobám výpisy z informačního systému evidence obyvatel
 • ve spolupráci s odborem výstavby připravuje podklady pro označení částí města, ulic, veřejných prostranství a číslování domů vč. přestupkového řízení na tomto úseku
 • projednává přestupky podle zákona o užívání státních symbolů
 • přijímá ohlášení o konání veřejné sbírky na území města Svitavy a zajišťuje s tím spojené úkony
 • ověřuje shodu opisu nebo kopie s listinou a pravost podpisu
 • zajišťuje agendu obecní symboliky
 • zajišťuje kontaktní místo Czech POINT - vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
 • přijímá, ověřuje a odesílá žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů, které nelze vydat na kontaktním místě Czech POINT
 • projednává přestupky, jejichž skutková podstata je vymezena v zákoně č. 251/2006 Sb., o některých přestupcích, nebo v jiném právním předpise, pokud nejsou svěřeny náplní činností jinému z odborů MěÚ nebo zvláštním zákonem jinému orgánu veřejné správy
 • vypracovává zprávy o občanech města na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení, občanskoprávním řízení, orgánů státní správy a organizací, stanoví-li tak obecně závazný předpis

Město Svitavy vykonává namísto orgánů obcí přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků ve smyslu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jakož i ve smyslu jiných zákonů. V současnosti projednáváme přestupky pro tyto obce správního obvodu:
Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Brněnec, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle, Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rohozná, Rozhraní, Rudná, Sklené, Vítějeves, Želivsko

V rámci přenesené působnosti je matričním úřadem pro obce:
Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Radiměř, Rohozná, Sklené, Svitavy, Vendolí

Za správnost informací odpovídá Mgr. Ing. Pavla Velecká