Odbor školství a kultury

vedoucí odboru: Mgr. Jiří Petr
sídlo: T. G. Masaryka 2065/26
tel. 461 550 200
e-mail: jiri.petr[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úřední hodiny:

PO a ST 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

Dokumenty:

Počet pracovníků: 4

Náplň činnosti odboru:

 • metodicky řídí školské a kulturní příspěvkové organizace zřizované městem
 • poskytuje metodický servis komisi pro kulturu a komisi pro sport a volnočasové aktivity
 • organizačně zajišťuje vyhlašování ankety „Sportovec roku“ a ankety „Student a žák roku“
 • organizuje výměnné akce se zahraničními partnery
 • zajišťuje plnění úkolů, které jsou vymezeny zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zpracovává darovací smlouvy a smlouvy o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v oblasti školství, kultury, sportu a volnočasových aktivit
 • vede evidenci kulturních památek na území města, administruje Fond regenerace památek města Svitavy
 • plní úkoly obce s rozšířenou působností na úseku evidence válečných hrobů

Garance obecně závazných právních předpisů vydaných městem:

 • zodpovídá za stav, aktualizaci, výklad a realizaci vyhlášek a projednává jiné správní delikty při porušení těchto vyhlášek:
  • o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem
  • o stanovení školských obvodů mateřských škol zřizovaných městem
  • k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (kromě částí, které jsou náplní činnos¬tí odboru životního prostředí)
  • o nočním klidu

Správní obvod rozšířené působnosti úřadu tvoří obce:
Banín, Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Brněnec, Březová nad Svitavou, Dětřichov, Hradec nad Svitavou, Chrastavec, Javorník, Kamenná Horka, Karle, Koclířov, Kukle,Lavičné, Mikuleč, Opatov, Opatovec, Pohledy, Radiměř, Rohozná, Rozhraní, Rudná, Sklené, Svitavy, Študlov, Vendolí, Vítějeves, Želivsko

Za správnost informací odpovídá Mgr. Jiří Petr