Finanční úřad pro Pardubický kraj upozorňuje

31Črvc2014

Finanční úřad pro Pardubický kraj upozorňuje, že již od 1. 1. 2013, kdy vznikl Finanční úřad pro Pardubický kraj (dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů), a bývalé finanční úřady na území Pardubického kraje se staly jeho územními pracovišti, byly zrušeny účty původních finančních úřadů. V České národní bance byl otevřen nový bankovní účet, jednotný pro všechna územní pracoviště v Pardubickém kraji.

Nové číslo pro Finanční úřad pro Pardubický kraj je: 77622561/0710
Předčíslí pro jednotlivé druhy daní zůstávají stejná.

Česká národní banka po dobu dvou let automaticky převádí platby chybně zaplacené na již zrušené účty na tento účet. Lhůta však skončí na konci letošního roku. Od 1. 1. 2015 budou všechny platby zaplacené na účty bývalých finančních úřadů vráceny příkazcům. Občanům, podnikatelům, účetním i firmám doporučujeme, aby si zkontrolovali, zda mají v účetních programech a v internetovém bankovnictví účet správně nastaven, protože se po 1. 1. 2015 zasláním platby na staré číslo účtu vystavují riziku úroku z prodlení.

Ing. Hana Patočková
tisková mluvčí
Finančního úřadu pro Pardubický kraj

 

 

Zuzana Pustinová