Odbor obecní živnostenský úřad

vedoucí odboru: Mgr. Rudolf Grim
sídlo: T. G. Masaryka 40/25
tel. 461 550 280
e-mail: rudolf.grim[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úřední hodiny:

Po a St 7:15 – 11:45, 12:30 – 17:00 hod.
ČT a Pá se lze objednat

Počet pracovníků: 5

Náplň činnosti odboru:

 • vykonává agendu Centrálního registračního místa pro podnikatele
 • provádí úkony v rozsahu daném živnostenským zákonem v oblasti živnosti ohlašovací volné, živností řemeslných a vázaných
 • vydává rozhodnutí týkající se provozování koncesovaných živností
 • v souvislosti s ohlášením živnosti či jeho změny zprostředkovává i oznámení vybraných údajů pro další orgány státní správy – finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, příslušnou zdravotní pojišťovnu atd.
 • poskytuje informace a zprostředkovává kontakt s Jednotným kontaktním místem při živnostenském úřadě v Pardubicích (v každém kraji ČR je pouze jedno), které se zejména zaměřuje na spolupráci s úřady ve státech EU
 • poskytuje informace a kontakty týkající se činnosti Hospodářské komory
 • vykonává živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona
 • vykonává dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, dále nad zákonem o spotřebních daních, v rozsahu daným těmito zákony
 • vede živnostenský rejstřík a vydává z něj výpisy a to v listinné nebo elektronické podobě v úplném či částečném rozsahu
 • vydává potvrzení o neexistenci zápisu osoby (fyzické/právnické) v živnostenském rejstříku
 • vede agendu týkající se podnikání v zemědělství
 • vydává osvědčení pro podnikání v zemědělství, provádí jejich změny a rušení
 • plní další úkoly stanovené obecním živnostenským úřadům zvláštními právními předpisy
 • vykonává agendu týkající se prodeje zboží a poskytování služeb dle vyhlášky města Svitavy o místních poplatcích a tržního řádu
 • provozuje ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí poradnu pro spotřebitele a podnikatele

Veškerá aktuálně evidovaná data o podnikatelských subjektech podnikajících dle zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (kromě osobních údajů) jsou veřejně dostupná na http://www.rzp.cz.

Za správnost informací odpovídá Mgr. Rudolf Grim