Odbor kancelář starosty a tajemníka

vedoucí odboru: (do jmenování nového vedoucího je řízením odboru pověřen tajemník MěÚ)
sídlo: T.G. Masaryka 35
tel. 461 550 311
e-mail: lubomir.dobes[zavinac]svitavy[tecka]cz

Úřední hodiny:

PO a ST 7:15 - 11:45, 12:30 - 17:00

Počet pracovníků: 15

Sekretariát starosty a tajemníka

fax.: 461 533 355
tel.: 461 550 312 - Klemšová Renata
tel.: 461 550 318 - Švancarová Zdeňka

Náplň činnosti odboru:

 • technicky, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání zastupitelstva města a rady města, vypracovává zápisy z jednání těchto orgánů a jejich usnesení
 • vede centrální evidenci vyřizování žádostí o poskytnutí informací
 • vede evidenci vyhlášek města
 • v souladu se zvláštní směrnicí rady města zajišťuje provádění vnitřních kontrol chodu úřadu a odborný a administrativní servis pro kontrolní výbor
 • vede personální a mzdovou agendu zaměstnanců města
 • zajišťuje činnost na úseku prevence kriminality
 • zajišťuje vydávání městského zpravodaje Naše město, komunikaci představitelů města se sdělovacími prostředky a vytváří podmínky pro jednotnou propagaci a prezentaci města navenek.

Oddělení informatiky:

 • zajišťuje koncepční rozvoj městského informačního systému ve Svitavách
 • zajišťuje správu technické, programové i datové základny informačního systému
 • plní úkoly správce internetových stránek města (webmastera)
 • zodpovídá za ochranu dat v městském informačním systému před ztrátou a neoprávněným použitím
 • vede evidenci vyhlášek a nařízení města a vnitřních předpisů MěÚ

Za správnost informací odpovídá Bc. Lubomír Dobeš