A zase odložení odpadu

Dne 4.8.2014 v 15:00 hod. na MP Svitavy předal občan poznatek, že u kontejnerů na komunální odpad odložil řidič firemního vozidla svitavské firmy odpad. Strážníci kontaktovali vedoucího firmy, jenž uvedl, že firma má zpracován plán likvidace odpadu, 3x týdně odpad odváží firma Liko. Dále uvedl, že pracovníci někdy užívají vozidla k soukromé přepravě. Jelikož se dotyčný řidič již v práci nenacházel, přislíbil vedoucí, že jej v uvedené věci upozorní sám.