Výbor kontrolní

Předseda: Mgr. Lidmila Kružíková

členové:

  • Ing. Stanislav Navrátil
  • René Hnát
  • Alena Petrželová
  • Mgr. Pavel Brandejs
  • Mgr. Libuše Vévodová
  • Jaroslava Pásková 

"Výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města a jeho zřízení je dle zákona o obcích povínné. Hlavní náplní činnosti je provádění kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady města a kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem a městským úřadem na úseku samostatné působnosti. Plní i další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města."