Výbor finanční

Předseda: Mgr. Jiří Žilka

členové:

  • Ing. Václav Olbert
  • Ing. Jaroslav Kytýr
  • Ing. Pavel Špaček
  • Ing. Veronika Žižková
  • Libor Zelinka
  • Miroslav Sedlák
  • Daniel Veselský
  • Ing. Ludmila Talířová

"Výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva města a jeho zřízení je dle zákona o obcích povinné. Hlavní náplní činnosti je provádění kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Plní i další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města."