Oběti trestných činů mají větší možnost uplatnit svá práva

18Srp2014

Zákon o obětech trestných činů - právní úprava, která výrazně rozšířila a posílila práva obětí trestných činů, v srpnu slaví první rok své existence.
Oběti získaly celou řadu nových práv, která výrazně změnila jejich postavení v trestním řízení. Nejsou to již pouze osoby, které vypovídají o tom, co se jim stalo, ale mají možnost se samy trestního řízení aktivně účastnit. Nejvýraznější změnou, kterou nový zákon přinesl, je zájem všech zapojených subjektů o osobu oběti a citlivější přístup k ní. Zákon výrazně rozšířil práva obětí a posílil rozsah odborné pomoci, kterou mohou požadovat. Oběť tak získává jistotu, že se jí dostane veškeré pomoci a péče, kterou potřebuje – získání právních informací, psychosociální podpory a poradenství, peněžité pomoci.

Také na Svitavsku mají oběti k dispozici komplexní systém dostupné bezplatné pomoci. Kromě střediska Probační a mediační služby ve Svitavách, které je ze Zákona o obětech subjektem poskytujícím obětem trestných činů právní informace a restorativní programy, působí při tomto středisku Poradna pro oběti trestných činů v rámci projektu „Proč zrovna já?“. V letošním roce se do projektu zapojilo také Krizové centrum J.J. Pestalozziho ve Svitavách se zaměřením zejména na poskytování psychosociální pomoci obětem trestných činů.

Za rok existence Zákona o obětech bylo středisko Probační a mediační služby v kontaktu s 51 oběťmi trestných činů v případech, ve kterých probíhalo trestní řízení, ale soudem nebylo ještě rozhodnuto o vině a potrestání pachatele. Těmto obětem bylo v rámci spolupráce s Probační a mediační službou pachateli uhrazeno, případně byla uzavřena dohoda o náhradě škody, celkem 984 598 Kč
Poradna pro oběti trestných činů dosud poskytla své služby 40 obětem. Nejčastěji se na pracovníky poradny obrací oběti majetkové trestné činnosti (podvody, krádeže), následuje kriminalita násilná (fyzické napadení, domácí násilí), v několika případech poradnu požádaly o spolupráci ženy, kterým bývalý partner neplatí výživné na děti. Poradnu kontaktovaly i oběti sexuálně motivované trestné činnosti – znásilnění, pohlavní zneužívání.

Nedokážeme zabránit tomu, aby byla páchána trestná činnost, můžeme se ale postarat o to, aby oběti dobře znaly svá práva a věděly, jak je uplatnit. Můžeme obětem pomoci vyrovnat se s prožitými traumaty a společnými silami dosáhnout snížení dopadů trestné činnosti na život oběti.
Veškerá naše činnost je bezplatná.

Probační a mediační služba, Lanškrounská 2, Svitavy, tel: 733 788 973,
e-mail: jsabrnakova[zavinac]pms.justice[tecka]cz
Poradna pro oběti trestných činů, Lanškrounská 2, Svitavy, tel: 734 362 972,
e-mail: vpaar[zavinac]pms.justice[tecka]cz
Krizové centrum J.J.Pestalozziho, Milady Horákové 10, Svitavy, tel: 461 321 100,
e-mail: kcsvi[zavinac]pestalozzi[tecka]cz

Mgr. Jaroslava Šabrňáková,
vedoucí střediska Probační a mediační služby ve Svitavách

Fotogalerie