Jak přes kopírák

Dne 4.9. byli strážníci opakovaně přivoláni ke krádeži zboží v OD Billa. V obou případech se krádeže dopustili muži. Zájmové zboží bylo rovněž shodné - alkohol. Bloková pokuta, kterou si nepoctiví zákazníci vysloužili byla taktéž stejná.