Kurz sebeobrany

Dne 6.9.2014 se v prostorách Územního odboru PČR ve Svitavách uskutečnil jednorázový kurz sebeobrany pro zájemce z řad veřejnosti (na snímcích). Iniciátorem kurzu byly ženy a dívky, které projevily zájem o možné způsoby sebeobrany proti fyzickému napadení. Pod dohledem zkušených instruktorů z PČR si dívky procvičily nejen základní způsoby a techniky sebeobrany, ale seznámily se také s bezpečnými způsoby chování na veřejnosti, kterými mohou nebezpečným situacím předcházet. Bylo zřejmé, že účastnice pochopily, že základem prevence je především vlastní opatrnost. Pokud již k napadení dojde, rozhoduje správné vyhodnocení situace a moment překvapení, který napadené osobě zajistí dostatek času na útěk nebo přivolání pomoci. Pevně věříme, že vlastní techniky sebeobrany nebodou účastnice ve svém životě nikdy potřebovat.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality

Fotogalerie