Testy na záchyt drog

Komise pro prevenci kriminality zajistila jednorázové testy na návykové látky, které jsou k dispozici u pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Cílem je podchytit problém u experimentátorů ještě před tím, než vznikne dlouhodobější zkušenost, nebo dokonce závislost. Základní snahou je zapojit do projektu rodiče.

Komise pro prevenci kriminality se inspirovala podobným několikaletým projektem města Sokolov a také například zkušenostmi kurátorů pro mládež MěÚ v Chrudimi, kteří projekt úspěšně zahájili v loňském roce. Jejich dílčí vyhodnocení vyznívá jednoznačně ve prospěch tohoto projektu.

Hlavním důvodem pro realizaci projektu ve Svitavách je nárůst uživatelů pervitinu v našem regionu. Věková hranice experimentátorů i příležitostných uživatelů se stále snižuje. První kontakty s drogou se objevují okolo 16 let. Rodiče často po dlouhou dobu o počínání svých dětí nic neví a nebo sami sebe přesvědčují, že tento problém právě u jejich dětí neexistuje. Často cítí, že se „něco děje“, ale neví, jak svoje podezření potvrdit, a jak se dále zachovat. O pomoc se obracejí bohužel velmi pozdě. Následky jsou často velmi vážné a v některých případech i tragické.

Snahou realizátorů je zajistit možnost rodičům objektivně zjistit, zda se jich tento problém týká. Jde o možnost posunout hranici prvního kontaktu s rodičem do doby, kdy je míra nabídnuté pomoci relativně efektivní.

Projekt má však také svá rizika, kterých jsme si vědomi. Někteří rodiče na pozitivitu testu reagují až příliš dramaticky a napětí v rodině, které samo o sobě někdy bývá jednou z příčin touhy po experimentování s drogami, ještě vystupňují. Stává se, že narušení vztahů je velmi bolestivé. Pokud je však zjištěna pozitivita testu, dochází ke škodám ještě závažnějším. Pro nás to znamená jediné. Sedět s rukama v klíně a vymlouvat se na toto riziko, by byl alibizmus, který si za současného stavu nemůžeme dovolit. Při zjištění pozitivity testu je možné jej zopakovat, ale především je nutné jednat v maximálním klidu. Jednou z možností je obrátit se na orgán sociálně-právní ochrany o poskytnutí informací k zajištění dalšího postupu. Individuálně je pak vybráno možné řešení.

KPPK zajistila skreaningové jednorázové testy na nelegální návykové látky nejčastěji užívané v našem regionu. Jedná se zejména na možnost otestování přítomnosti Metamafetaminu („Pervitinu“) a příležitostně MDMA („Extáze“) nebo THC (účinná látka obsažená v marihuaně). K dispozici jsou však také vícefaktorové testy detekující přítomnost dalších nelegálních látek. Testovaným vzorkem mohou být sliny (krátkodobě po užití) nebo moč (dlouhodobější průkaznost).

Tyto testy budou od 1. 7. 2005 bezplatně a anonymně k dispozici rodičům, a to konkrétně na oddělení prevence a sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Svitavy v budově na ulici T. G. Masaryka 25 ve Svitavách (naproti ZŠ a pojišťovny Kooperativa, bezprostředně za vstupními dveřmi - druhá kancelář – označeno logem (viz obrázek).

Zde jsou testy k dispozici včetně podrobného návodu, který jsou kurátoři schopni zájemcům z řad rodičů předvést i na krátké ukázce prostřednictvím videopořadu na PC.

Hlavní snahou je poskytnout rodičům již při prvním kontaktu základní informace jak se v případě pozitivního testu chovat, jak dále postupovat a na koho je možné se obrátit o konkrétní pomoc. Kurátoři pro mládež mají k dispozici kontakty na psychology i specializovaná zdravotnická zařízení, která se touto problematikou zabývají.

Komisi prevence kriminality se díky vstřícnosti majitelů místních lékáren podařilo dohodnout, že některé jednorázové testy budou běžně v prodeji v lékárnách na náměstí Míru, na ulici Hraniční a v budově Polikliniky. Snahou je zajistit pokračování tohoto projektu i po vyčerpání finančních prostředků vyčleněných městem Svitavy.

Erich Stündl
koordinátor prevence kriminality