Milan Báča - křest knihy

Ve čtvrtek 4. září byla v Muzeu a galerii Svitavy pokřtěna kniha Milana Báči Literární toulky po Svitavsku. Ředitel svitavského gymnázia Milan Báča ji vydal v nakladatelství OFTIS.

Předmětem jeho zájmu byla rodiště literátů, jejich studia na zdejších školách, jejich pobyty a působení, návštěvy, literární tvorba spjatá se Svitavskem, místa a osoby regionu zobrazené v dílech literátů, ale i pomníky či sochy, pověsti. Kromě literárního místopisu kniha na více než 300 stránkách předkládá také rozsáhlý slovník autorů (téměř 300 hesel) spojených s regionem a řadu námětů na literární procházky, toulky či putování. Kniha, která je doplněna desítkami fotografií a map, není vyčerpávající literární historií regionu, je spíše kombinací literárního průvodce a literární publicistiky. 

Knihu pokřtil starosta města David Šimek, křest komentovali i ředitelka městské knihovny Marta Bauerová a městský historik Radoslav Fikejz.

Marta Bauerová, Zuzana Pustinová

Fota: Zuzana Pustinová

Datum: 4.9.2014

Fotogalerie