Ukončení revitalizace mateřské školy

22Říj2014

V mateřské škole na ul. Milady Horákové se 15. října slavilo hned ze dvou důvodů. V září byla ukončena revitalizace školy a dodatečně jsme si připomněli 30 let od jejího otevření. Sešla se spousta významných osobností a milých hostů. Starosta města David Šimek, náměstkyně hejtmana pardubického kraje Jana Pernicová, vedoucí odboru školství Jiří Petr, vedoucí odboru investičního Milan Oblouk, architekt Ivo Junek, technik Jiří Ďulík, pozvání přijaly také ředitelky a ředitel ostatních svitavských škol, také ředitelky, které postupně na naší MŠ působily od jejího zrodu a další hosté.
Naše škola měla velké štěstí, že jejím zřizovatelem je město Svitavy vedené starostou Davidem Šimkem, jehož velkým zájmem je (mimo jiné) dát všechny školy do pořádku. Jedná se o částky v řádu miliónů, proto bych chtěla všem moc poděkovat, včetně výše jmenovaných, kteří se o stavbu starali. Při děkování bych nerada zapomněla na pedagogy, kteří o děti pečují, připravují pro ně ty nejpestřejší činnosti a akce v rámci ŠVP, ale často i nad jeho rámec, školu zdobí, aby se v ní děti cítily příjemně a bezpečně. Ve všem jsou jim pravou rukou provozní zaměstnanci. Na tom, jak škola funguje, má také velký zájem Klub rodičů. Rodiče pomáhají finančně, drobnými dary, zajišťují exkurze, účastní se akcí pořádaných školou, podílí se na charitativních sbírkách. Také jim patří velký dík. Poděkování přísluší i bývalým ředitelkám - Zdeně Krenarové, Evě Motyčkové a Jiřině Skřenkové, které stály u zrodu naší školy, postupně ji budovaly a zdokonalovaly v rámci možností, které tehdejší doba poskytovala.
V uplynulých pěti letech se postupně měnily vnitřní prostory školy. Celkovou rekonstrukcí prošla všechna sociální zařízení dětí i dospělých, kuchyňky, třídy byly vymalovány pestrými barvami a vybaveny novým nábytkem, koberci, hračkami, pomůckami, notebooky, interaktivní tabulí. Třídy v přízemí byly zvětšeny o relaxační koutky, došlo k výměně topného systému a vše vyvrcholilo poslední rekonstrukcí – výměnou oken, novou střechou, zateplením, fasádou, rekonstrukcí spojovací chodby. Vznikla nová kreativní třída pro děti a k ní sociální zařízení pro děti i dospělé pro případ, že by třídu chtěla v budoucnu využívat i veřejnost. Dále byla vybudována nová kancelář pro účetní a zázemí pro provozní zaměstnance.
K 30. výročí popřejme naší škole, ať je život v ní stejně barevný a veselý jako její nový kabát zvenčí, ať se z ní stále ozývá dětský smích, zaměstnanci v ní jsou spokojení a ať se do ní všichni rádi každé ráno vracíme.

 

Petra Nováková, ředitelka

 

Fota: Zuzana Pustinová

Datum: 15.10.2014

Fotogalerie