Odpady

Plán odpadového hospodářství (prosinec 2016)
EKOLAMP 10/2016
Poplatek za komunální odpad
Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Svitavy zajišťuje společnost LIKO SVITAVY a.s.
Sběrná místa na tříděný odpad
Seznam provozoven ke sběru a výkupu odpadů na území města Svitavy
Komunální odpad a vytříděné složky v roce 2017

Portál Jak třídit - Videogalerie

Město Svitavy obdrželo za vytříděné složky komunálního odpadu za rok 2012, 2013, 2014 a 2015 certifikáty s vyjádřením přínosu k životnímu prostředí


Za výsledky třídění papíru, plastů a skla za rok 2006 a 2010 obdrželo město Svitavy diplom v rámci soutěže O křišťálovou popelnici