Organizační schéma

Obchodní společnosti
SPORTES Svitavy s.r.o.
LIKO SVITAVY a. s.
VODÁRENSKÁ SVITAVY s.r.o.
Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
Příspěvkové organizace
Kulturní
    Středisko kulturních služeb města Svitavy
    Městské muzeum a galerie ve Svitavách
    Městská knihovna ve Svitavách
Školské
    Školská zařízení
Organizační složky
Centrum podpory projektů
Informační centrum města Svitavy
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy
Organizační složka - Sociální služby města Svitavy
Sportovní služby města Svitavy
  Zastupitelstvo města
26
  Kontrolní výbor
    Finanční výbor
    Majetkoprávní výbor
             
  Rada města
7
 
Městská policie
Bezpečnostní rada
Krizový štáb
Místostarosta Starosta
           
             
           
Interní audit
           
   

Městský úřad

Tajemník městského úřadu
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Tiskový mluvčí
Odbor dopravy
Odbor financí
Odbor rozvoje města
Odbor sociálních věcí a zdrav.
Odbor správních činností
Odbor školství a kultury
Odbor vnitřni správy
Odbor výstavby
Odbor životního prostředí
Odbor obecní živnostenský úřad
Kancelář starosty a tajemníka
   
   
   
   
   
   
     
     
Komise rady města