Setkání zástupců Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Zástupci měst, která se sdružují v dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizaci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska se sjeli tentokrát ve Svitavách a v Kavárně v parku diskutovali převážně o cestovním ruchu. 

Text a fota: Zuzana Pustinová

Datum: 22.2.2011

Fotogalerie