A zase odpady

Dne 3.12.2014 v 16:35 hod. přijali strážníci stížnost na odložený sádrokarton v kontejneru na plast. Místním šetřením se jim podařilo vypátrat pachatele. Po té co musel odložený odpad uklidit, obdržel zaslouženou blokovou pokutu.