Podpis partnerské smlouvy ředitelek MŠ na projekt Via Lucis

Ředitelky MŠ ve Svitavách se rozhodly využít fondů EU pro školy z dotačního titulu v oblasti Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zrodil se projekt VIA LUCIS, který odkazuje jednak k dílu J. A. Komenského a zároveň tvoří zkratku základních pilířů projektu: Výchova, Inovace, Asistence, Lidskost, Úsilí, Cit, Inspirace, Spolupráce. Snahou realizátorů je přispět projektem především ke spolupráci, která je jedním z dominantních východisek v dílech J. A. Komenského. Žadatelem a realizátorem projektu je Mateřská škola Svitavy, Milady Horákové 27, ostatní svitavské MŠ a město Svitavy jsou partnery projektu. Výše jmenované subjekty podepsaly 14. ledna  na MěÚ ve Svitavách partnerské smlouvy, ve kterých se zavázaly ke spolupráci a výpomoci při realizaci projektu, který je prvním vzdělávacím projektem v Pardubickém kraji zaměřeným na cílovou skupinu pedagogických pracovníků v MŠ. Měl by být realizován od července roku 2011 do prosince 2012. Celkové náklady projektu činí 3 949 540 Kč.

Text: Petra Zubčeková                Fota: Zuzana Pustinová

Datum: 14.1.2011

Fotogalerie