Nízkoprahový klub Díra ve Svitavách realizuje nový projekt

16Pro2014

Od 10. 10. 2014 do 31. 5. 2015 je v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Nízkoprahový klub Díra ve Svitavách v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizován projekt „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II“.

Cílem projektu je poskytování sociální služby NZDM ve městě Svitavy. Služba je určena pro obyvatele sociálně vyloučených romských lokalit – osoby ve věku 15 - 26 let. Cílem služby je poskytovat ambulantní služby dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy. Tato sociální služba napomáhá ke zlepšení kvality jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožní jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Sociální služba NZDM má v rámci projektu „Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II“ preventivní charakter. Nabízí proto klientům smysluplné využití volného času v bezpečném prostředí a minimalizuje tak vznik nežádoucího rizikového chování a páchání trestné činnosti, zprostředkovává kontakt se společenským prostředím, nabízí pomoc při řešení či předcházení nepříznivé sociální situace. Služba se zaměřuje na témata jako je vzdělávání klientů, zejména na jejich pravidelnou školní docházku, plnění školních povinností a pravidel chování stanovených školou. Napomáhá uživatelů služby v orientaci při volbě profese, při posouzení jejich schopností zvládání studia, při přípravě na zařazení se na trh práce (pomoc při získání kvalifikace, pomoc při hledání pracovního uplatnění). Řeší osobní záležitosti, otázky zdraví, bezpečnosti, práv a povinností v běžném životě.

Pro cílovou skupinu je Nízkoprahový klub Díra ve Svitavách otevřen každý všední den v době od 13:00 do 18:00 hodin.

Zpracovala: Mgr. Lenka Buchtová, ředitelka OS Bonanza

Fotogalerie