Odbor financí

Správní poplatky

Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 5 000,- Kč
Přijetí žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 3 000.- Kč