Komise a pracovní skupiny rady města 2010 - 2014

Komise rady města (2010-2014)

Bytová komise

Předseda: Mgr. Jansa Pavel

členové:

 • Mgr. Sezemská Marcela
 • Ing. Dvořáková Libuše
 • RNDr. Klodner Jaroslav
 • JUDr. Kincl Josef
 • Vodehnalová Lenka
 • Bükki Alexandra
 • Lopatníková Helena
 • Ing. Tomášková Alena
 • Maivaldová Eva

Zpráva o činnosti:

Ekologická komise

Předseda: MVDr. Horák Lubomír

členové:

 • Mgr. Sodomková Magda
 • Ing. Štaud Julius
 • Ing. Lustyk Pavel
 • Radka Lacmanová
 • Ing. Mach Jan
 • Ing. Černý Pavel
 • Kilián Karel
 • MVDr.Horák Lubomír
 • RNDr. Štefka Leoš
 • Ing. Karlíková Renata
 • Ing. Antoš Marek

Zpráva o činnosti:

Majetkoprávní komise

Předsedkyně: Ing. Pernicová Jana

členové:

 • Koukal Václav
 • Pavelka Antonín
 • Ing. Vítek Petr, MSc
 • Zelinka Libor
 • Mgr. Křemenáková Dana
 • Konečný Karel
 • Mgr. Šavelková Jaroslava
 • Křečková Dagmar
 • Ing. Dědourek Martin, CSc.
 • Lindušková Jaroslava

Zpráva o činnosti:

Komise prevence kriminality

Předseda: PhDr. Stündl Erich

členové:

 • JUDr. Kotala Bohumil
 • Mgr. Horníček Jiří
 • npor. Bc. Bednář Rostislav
 • Bc. Dobeš Lubomír
 • Bc. Řehořová Šárka
 • Hrnčířová Daniela
 • Bc. Stupka Vladimír
 • Bc. Čupr Karel
 • Mgr. Buchtová Lenka
 • Mgr. Sodomková Magda
 • Ing. Vašáková Alena
 • Mgr. Žilka Jiří

Zpráva o činnosti:

Komise pro výběrová řízení k zápůjčkám z fondu rozvoje bydlení města Svitavy

Předseda: Kučera Mario

členové:

 • Ing. Tomášková Alena
 • Maivaldová Eva
 • Harašta Luděk
 • Ing. Koudelková Helena
 • Slabá Irena
 • Mgr. Fikejz Radoslav

Zpráva o činnosti:

Komise pro vyřazování movitého majetku spravovaného odbory MěÚ, městskou policií a organizačními složkami města

Předseda: Bc. Komůrka Ondřej

členové:

 • Dudková Dana
 • Chovanec Karel
 • Ing. Tomášková Alena
 • Mgr. Kumhálová Iva

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupiny (2010 - 2014)

Sociální pracovní skupina

Předsedkyně: Hrušková Božena

členové:

 • MUDr. Kellnerová Ivana
 • Hochmannová Romana
 • Mgr. Ryšánková Zuzana
 • Baťová Dagmar
 • Horáková Eliška
 • Pešková Hana
 • Čížková Martina
 • Bc. Řehořová Šárka
 • Bc. Čížková Zuzana, DiS.
 • Benešová Ludmila

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro tělesnou výchovu a sport

Předsedkyně: Mgr. Sezemská Marcela

členové:

 • Korčák Zdeněk
 • Mgr. Strniště Pavel
 • Ing. Říha Leoš
 • Fritz Antonín
 • Mgr. Balcar Antonín
 • Mgr. Brix Lubomír
 • Ing. Marek Josef
 • Samek Jindřich
 • Mgr. Brůna Václav
 • Mgr. Tomanec Filip
 • Mgr. Petr Jiří

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro výběr žadatelů do vstupních bytů

Předseda: Mgr. Šimek David

členové:

 • Bc. Jurenová Lenka
 • Mgr. Čuhelová Monika
 • PhDr. Stündl Erich
 • Bc. Řehořová Šárka
 • Bc. Huschková Eva
 • Bc. Richtrová Světlana
 • Ing. Tomášková Alena

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro výchovu a vzdělávání

Předseda: Ing. Říha Leoš

členové:

 • Mgr. Renzová Radoslava, DiS.
 • Doubravová Marie
 • Mgr. Vévodová Libuše
 • Mgr. Kružíková Lidmila
 • PhDr. Dřímal Radim
 • Vodičková Věra
 • Ing. Branda Luboš
 • Grmelová Marie
 • Mgr. Petr Jiří

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro rodinu

Předsedkyně: Mgr. Čuhelová Monika

členové:

 • JUDr. Vízdal Miloš
 • Mgr. Čejková Markéta
 • Mgr. Ryšánková Zuzana
 • Prokopová Lucie
 • Ing. Lněnička Jiří
 • Juříková Karla
 • Bc. Richtrová Světlana

Zpráva o činnosti:

Mediální pracovní skupina

Předseda: Mgr. Fikejz Radoslav

členové:

 • PaedDr. Báča Milan
 • Oujezdská Hana
 • Mgr. Brixová Jana
 • Ing. Branda Luboš
 • Ing. Dynka Libor
 • Ing. Pustinová Zuzana
 • Mičánek Jaromír
 • Marková Veronika

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro kulturu a cestovní ruch

Předsedkyně: Mgr. Čuhelová Blanka

členové:

 • Flíglová Jitka
 • Suchánková Lenka
 • Oujezdská Hana
 • PhDr. Petr Pavel
 • Pačinek Jiří
 • Ing. Škavrada Michal, Ph.D.
 • Pavlíková Renata
 • Bc. Komůrka Ondřej
 • Mgr. Mohr Petr
 • Mgr. Petr Jiří

Zpráva o činnosti:

Pracovní skupina pro přípravu, zpracování a realizaci programu regenerace městské památkové zóny Svitavy

Předseda:Pavel Čížek

členové:

 • Ing.Arch. Roman Svojanovský
 • Mgr. Petr Kočí
 • Mgr. Radoslav Fikejz
 • Jiří Šašek
 • Mgr. Jiří Petr

Zpráva o činnosti: