Faráři a Tři králové u starosty

07Led2015

V úterý 6. ledna přivítal starosta města David Šimek jako každoročně zástupce svitavských církví, tentokrát i s místostarostou Pavlem Čížkem. Po vzájemné výměně drobných dárků a společném zpěvu se rozproudila debata na různá témata. Příjemné posezení a diskuzi o radostech i problémech církví krátce přerušili "Tři králové" ze svitavské Charity, kteří si poté odnášeli finanční příspěvek od všech zúčastněných. Finance a financování církví bylo ostatně jedním z hlavních témat hovoru. Také spolupráce církví mezi sebou i s městem. Za přítomné faráře městu požehnal římskokatolický farář Václav Dolák a popřál všem hodně úspěchů.

Text a fota: Zuzana Pustinová

Datum: 6.1.2015

Fotogalerie