Poplatek za komunální odpad

14Led2015

Zastupitelstvo města na svém jednání 10. prosince 2014 schválilo vyhlášku o poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu v roce 2015. Stejně jako v předchozím roce činí poplatek 570 Kč na osobu za kalendářní rok. Skutečné náklady za nakládání s odpady, které město Svitavy hradí společnosti LIKO SVITAVY, jsou 612 Kč na osobu za kalendářní rok. Rozdíl mezi skutečnými náklady a poplatkem za komunální odpad celkem činí 737,4 tis. Kč. Tato částka bude kryta z příjmů města - převážně z prostředků, které získává od společnosti EKO-KOM za vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový karton), které občané v průběhu roku odložili do kontejnerů na separovaný sběr.
Poplatek lze zaplatit pouze jednorázově na celý rok v období od 2. ledna do 30. června 2015. Informace k úhradě poplatku lze získat na odboru životního prostředí u Jany Alexové nebo Pavly Boucníkové na tel. čísle: 461 550 253 nebo 461 550 254.

Michal Nedoma

 

Zuzana Pustinová