Sazebník úhrad

Sazebník
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona
o svobodném přístupu k informacím

platný pro kalendářní rok 2020

schválený Radou města Svitavy dne 09.12.2019

Tento sazebník je vydán v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „nařízení“).

Částka, do jejíž výše nebude po žadateli požadována úhrada nákladů vzniklých na základě jedné žádosti    ………………..   50,- Kč   

 

 1. Tisk, pořízení kopie 
  1. černobílé
   • formát A4 jednostranný
    2,00 Kč
   • formát A4 oboustranný
    3,00 Kč
   • formát A3 jednostranný
    4,00 Kč
   • formát A3 oboustranný
    6,00 Kč
  2. barevné
   • formát A4 jednostranný
    10,00 Kč
   • formát A4 oboustranný
    15,00 Kč
   • formát A3 jednostranný
    18,00 Kč
   • formát A3  oboustranný
    24,00 Kč
  3. na velkoformátové tiskárně
   • papír vyšší kvality
    • plochy
     • formátu A3
      300,00 Kč
     • formátu A2
      400,00 Kč
     • formátu A1
      500,00 Kč
     • formátu A0
      800,00 Kč
    • čáry
     • formátu A3
      250,00 Kč
     • formátu A2
      350,00 Kč
     • formátu A1
      450,00 Kč
     • formátu A0
      650,00 Kč
   • obyčejný papír
    • plochy
     • formátu A3
      200,00 Kč
     • formátu A2
      250,00 Kč
     • formátu A1
      400,00 Kč
     • formátu A0
      600,00 Kč
    • čáry
     • formátu A3
      150,00 Kč
     • formátu A2
      200,00 Kč
     • formátu A1
      300,00 Kč
     • formátu A0
      400,00 Kč
       
 2. Pořízení kopie do elektronického záznamu (skenování)
  1. černobílé
   • formát A4 jednostranný
    2,00 Kč
   • formát A4 oboustranný
    3,00 Kč
   • formát A3 jednostranný
    4,00 Kč
   • formát A3 oboustranný
    5,00 Kč
  2. barevně
   • formát A4 jednostranný
    09,00 Kč
   • formát A4 oboustranný
    13,00 Kč
   • formát A3 jednostranný
    16,00 Kč
   • formát A3 oboustranný
    21,00 Kč
     
 3. Náklady na opatření nosičů dat
  CD, DVD, flash disk dle aktuálních nákupních cen
   
 4. Náklady na odeslání informací žadateli  
  balné pro zásilky v balících
  20,00 Kč
  náklady na poštovní služby (dle platných tarifů poskytovatele poštovních služeb)
   
 5. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 
  Hodinová paušální sazba za práci zaměstnance města Svitavy
  220,00 Kč
   
 6. Způsob úhrady  
  • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně MěÚ
  • bezhotovostně na účet města Svitavy

 

Mgr. David Šimek v. r.
starosta
Pavel Čížek v. r.
místostarosta