Únorové zasedání zastupitelstva

28Led2015

Srdečně vás zveme na zasedání Zastupitelstva města Svitavy, které se bude konat ve středu 4. února od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Svitavy - budova, T.G.Masaryka č. 25.


Program:
1. Majetkoprávní úkony

2. Operativní zprávy, různé:
2. 1. Prodloužení termínu vyúčtování dotace poskytnuté Seniorcentru města Svitavy s.r.o. a uzavření Dodatku č. 3
2. 2. Žádost o splátky, zástavní smlouva
2. 3. Zpráva o uplatňování Územního plánu Svitavy
2. 4. Investiční projekt č. P8.6 – VI. etapa regenerace panelového sídliště Svitavy – LányDavid Šimek
starosta města

Zuzana Pustinová