Jak se do lesa volalo, tak se z lesa ozvalo?!

Dne 2.2. v 22:00 hod. přivolal strážníky značně podnapilý muž. Hovořil nesrozumitelně a nedokázal blíže specifikovat ani důvod telefonátu. Strážníkům pak na místě sdělil, že byl v restauraci napaden nějakou ženou, přičemž došlo k poškození obroučky jeho brýlí. Při podání vysvětlení přítomných osob vyšlo najevo, že opilý muž velmi neslušným způsobem ženu sedící u stolu oslovil načež došlo k vzájemné hádce a následně i fyzickému kontaktu. Strážníci zúčastněné i svědky události ztotožnili a oznamovateli vysvětlili další možný postup řešení.