Setkání mezi pracovníky SVP Svitavska a terénními pracovníky Laxus o.s.

Dne 3.2.2015 se v prostorách Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa (SVP) uskutečnilo setkání s terénními pracovníky Laxus o.s. (na snímku).
Cílem setkání bylo informování pracovníků SVP o protidrogových službách, jež zajišťuje Laxus ve Svitavách nebo v našem regionu. S ohledem na prolínající se cílovou skupinu dětí u obou poskytovatelů služeb je jejich budoucí spolupráce velmi pravděpodobná a setkání přispělo k její akceleraci.
Pracovníci SVP získali informace o terénních programech, provozu a směřování ambulance a také protidrogových službách Laxusu ve vězení.
Jako nejpravděpodobnější se v následné diskusi jevila spolupráce s terapeutem, který zajišťuje ambulantní služby Laxusu v centru Fabrika. Klienty jsou především experimentátoři, uživatelé, jejich rodiče nebo rodinní příslušníci těchto osob. Přichází tak v úvahu i možná spolupráce při řešení problémů dětí v péči SVP, které se budou týkat problematiky závislostí.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie