Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště na ulici Sokolovská je provozováno odborem dopravy. Hřiště slouží především k praktickému výcviku pravidel silničního provozu a zásad bezpečné jízdy na kole v podmínkách podobných běžnému silničnímu provozu a tím výraznou měrou příspívá k bezpečnému pohybu dětí na komunikacích. Lze zde procvičovat i zásady bezpečného chování pro chodce (přechody pro chodce, světelná signalizace).

Provoz je zajištěn od dubna do konce června a dále pak od září do října.
Provozní hodiny jsou od 09:00 do 13:00. Po domluvě se správcem lze využít hřiště v jinou dobu.

Správce hřiště: Milan Duchek, 603 150 920


Přehled volných termínů:


Objednat se můžete telefonicky u správce hřiště, nebo na e-mailu mduchek[zavinac]autocz[tecka]cz
V objednávce uvádějte: školu, třídu, předpokládaný počet dětí a telefonický kontakt