Víkendový pobyt dětí v rámci projektu Drž se na uzdě občanského sdružení Bonanza

Ve dnech 21. a 22.2.2015 se na statku občanského sdružení Bonanza ve Vendolí uskutečnil víkendový pobyt letošní první výcvikové skupiny projektu Drž se na uzdě.
Cílem projektu je výcvik sociálních dovedností pro děti s projevy maladaptivního chování. Jedná se o děti, kterým se často nedaří komunikace s vrstevníky, pracovníky školských zařízení nebo se mohou objevovat drobné potíže s výchovou v rodině. Někdy je to kombinace více faktorů, jež mohou negativně poznamenat jejich celkovou míru adaptace. Součástí výcviku, který obvykle probíhá 10 sobotních dopolední je také výše uvedený víkendový pobyt, jenž poskytuje pracovníkům sdružení možnost prožít s dětmi více času a procvičit získané dovednosti a kromě učení se zaměřit i na práci a hru.
Víkendového pobytu se účastnilo všech 12 dětí ve věku kolem 10 let. Podstatnou součástí výcviku sociálních dovedností je kromě respektu k dodržování pravidel (viz fotografie) také rozvoj vztahu dětí k práci a smysluplnému využítí volného času nebo rozvoj vztahu k přírodě. Odměnou bývá pro děti kontakt s koňmi, kteří jsou velkými pomocníky v reedukaci nebo pracovní a pohybové terapii.
V letošním roce se na statku občanského sdružení Bonanza uskuteční ještě 2 obdobné 10 denní výcviky, kterými projde celkem cca 35 dětí ze Svitav i z regionu. Na prvovýcviky navazují tzv. upevňovací odpoledne, kdy se celoročně mohou děti účastnit většiny aktivit na statku sdružení. V ideálním případě děti ani nepoznají, že nějaké dovednosti procvičují. V těchto případech se pak práce profesionálů i dobrovolníků daří nejlépe.
Pracovníci sdružení také ve většině případů pomáhají přímo v rodinách v rámci tzv. sociálně aktivizačních služeb. Díky předchozímu výcviku se kontakt odehrává v prostředí důvěry a porozumění, jež jsou sami o sobě předpokladem zdravých vztahů.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality

Fotogalerie