Výběrové šetření v domácnostech - Životní podmínky 2015

23Úno2015

Český statistický úřad organizuje v roce 2015 v souladu se zákonem o státní statistické službě výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR, které navazuje na předchozí ročníky. Smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích a data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na celém území republiky v 9 924 domácnostech, z nichž se 5 924 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Vlastní šetření probíhá od 21. února do 15. května prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňujík provedení šetření, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Je zaručena anonymita údajů podle zákona o ochraně osobních údajů i podle přísných požadavků zákona o statistické službě a všichni tazatelé jsou vázáni mlčenlivostí.

V případě dotazů se prosím obracejte na pracovnici krajské správy ČSÚ Martinu Myškovou, tel. : 466 743 445, 737 280 470.

 

Petr Matoušek, ředitel Krajské správy ČSÚ

 

Zuzana Pustinová