O masopustu a zabijačce

04Bře2015

O průvod a masopustní veselí se letos 8. března na svitavském náměstí postará brněnská agentura REX, o muziku muzikanti ze svitavských dechovek a o zabijačku svitavský řezník Zdeněk Křivka.
 

Lidový masopust (fašank, končiny nebo vostatky), veselé průvody tradičních maškar, na mnoha místech tradičně představovaných zejména muži, opět v současné době prožívá svoji renezanci. Původ těchto rejů masek a pitoreskních postav, nezřídka karikujících současné události a místní postavy, lze vystopovat v našich zemích už ve středověku a má různé podoby a poplatnost té které doby. I na Svitavsku se tato lidová tradice udržovala, a to ve dvou vlnách spojených s národnostmi obyvatelstva těch kterých vesnic a měst. Před válkou to byli Němci, po druhé světové válce dosídlené české obyvatelstvo a je jisté, že každá národnostní komunita vtiskla těmto zábavám jiný charakteristický ráz. I zde se objevují tradiční postavy: kobyla, Židi, voják, kominík, myslivec, Turek a další doprovázení harmonikářem, či flašinetářem.

Masopustní období trvá od Tří králů až do Popeleční středy, kdy nastává období půstu. V současné době se však již všechny zvyky a církevní zvyklosti nedodržují v takové míře, jako v dobách minulých. Díky zaměstnanosti současné populace se navíc tradiční konání masopustního veselí přesouvá na víkendové dny a nezřídka i jiné termíny, které již nesouvisí s církevními zvyklostmi. Současné postavy masopustu vycházejí dílem z tradiční předlohy, dílem jsou jejich předlohou i soudobé profese a postavy stejně jako v minulosti jsou ovlivněny běžným životem té které epochy. A tak letos budete moci vidět na masopustním průvodu ve Svitavách jak tradiční postavy a maškary z dávných dob, tak i figury charakteristické pro 20. století, které však neztrácejí nic ze své bujarosti a pestrosti. Nebudou chybět ani bleší trhy.


Blanka Čuhelová (část textu Radim Dufek)

 

Zuzana Pustinová