Prevence do každé rodiny - březen 2015

Uveřejňujeme březnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky:

Vyhodnocení činnosti ÚOKFK za rok 2014
Dotace Programu prevence domácího násilí na rok 2015
Informace a web pro oběti trestných činů
Svět očima dětí 2015
Násilí ve vztahu přiznává čtvrtina studentů
Co je Záchranný kruh?


Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Zdroj: Odbor prevence kriminality MV ČR

Fotogalerie