Kamerový systém nově v provozu i na Obvodním oddělení Policie ČR ve Svitavách

18Bře2015

Dne 17. března 2015 byl částečně zprovozněn Monitorovací kamerový systém ve Svitavách (MKDS) i na Obvodním oddělení PČR ve Svitavách. Policisté obvodního oddělení mají k dispozici on-line obraz i záznam z celkem devíti kamerových bodů monitorujících nejfrekventovanější lokality ve městě (na snímku 2 a 3).
Systém byl nově instalován po dohodě vedení územního odboru PČR, městské policie a města Svitavy na technickém zařízení Policie ČR a umožňuje policistům také vyhodnocovat záznam obrazu ze všech připojených kamer. Instalace tentokráte nevyžadovala žádné finanční náklady ze strany města Svitavy. Veškerá technická zařízení si zabezpečila přímo policie.
V minulosti již Policie ČR možností sledování i vyhodnocování kamer disponovala, ale po přestěhování obvodního oddělení do staronových prostor na ulici Purkyňova v loňském roce tato možnost prozatím chyběla. Po rekonstrukci MKDS bude ve druhém pololetí vytvořeno vyhodnocovací pracoviště na službě kriminální policie a vyšetřování. K dispozici budou pro policisty i kriminalisty záznamy z webových kamer na vybraných objektech nebo vnitřních prostorách, například nádraží ČD nebo bývalého ČSAD apod.

O dalším postupu prací budeme průběžně informovat na webových stránkách města Svitavy, případně v měsíčníku Naše město.

Zpracoval: Erich Stündl

Fotogalerie