Rok 2015


I. Příjmy
     
Třída 1 -  Daňové příjmy 227 410.9
 
  • daně
206 420.2
 
  • poplatky a odvody
20 990.7
Třída 2 -  Nedaňové příjmy 79 582.5
 
  • z vlastní činnosti vč. nájemného
71 296.5
 
  • splátky půjček
8 286.0
Třída 4 -  Neinvestiční přijaté transfery 36 864.3
  BĚŽNÉ  PŘÍJMY  CELKEM 343 857.7
     
Třída 3 -  Kapitálové příjmy 2 583.2
  Příjmy z prodeje majetku 2 230.0
  Ostatní kapitálové příjmy 353.2
Třída 4 -  Investiční přijaté transfery 36 126.2
  INVESTIČNÍ  PŘÍJMY  CELKEM 38 709.4
     
  PŘÍJMY CELKEM 382 567.1
     

II. Výdaje
     
  Odvětví  
  Zemědělství a lesní hospodářství 1 413.0
  Průmysl, obchod, služby 2 040.2
  Doprava 15 429.0
  Vodní hospodářství 1 911.0
  Vzdělávání a školské služby 22 324.5
  Kultura, církve a sdělovací prostředky 33 136.5
  Tělovýchova a zájmová činnost 23 493.0
  Zdravotnictví 114.0
  Bydlení, komunální služby a územní rozvoj                  30 489.8
  Ochrana životního prostředí 41 604.0
  Sociální služby a pomoc 14 152.6
  Bezpečnost, požární ochrana 11 292.5
  Územní samospráva 69 734.0
  Finanční operace 40 419.3
Třída 5 -  BĚŽNÉ  VÝDAJE  CELKEM 307 553.4
     
Třída 6 -  KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 163 545.7
     
  VÝDAJE  CELKEM 471 099.1
     
 
SCHODEK
-88 532.0
  FINANCOVÁNÍ 88 532.0
    0.0
     

III. Financování
     
  Přijetí úvěrů, půjček 13 500.0
  Splátky úvěrů -23 489.3
  Převody z bankovních účtů 98 521.3
     
Třída 8 -  FINANCOVÁNÍ  CELKEM 88 532.0


Rozpočet byl schválen zastupitelstvem města dne 18. 3. 2015