SOS - tísňový telefon

Při zabezpečování bezpečnosti osob, sociální, zdravotní péče a pomoci bude možnost připojení, zejména „starších“ osamělých seniorů a handicapovaných osob na PCO města.
Jedná se o připojení žadatelů a následně vybraných osob z cílové skupiny z důvodu rychlé reakce na stav, který zavdává příčinu použít tísňového tlačítka k zavolání pomoci v bytě klienta k provedení nezbytných úkonů a zákroků strážníka, případně poskytnutí nezbytných úkonů v oblasti zdravotnícké, sociální, lidské a technické pomoci.
Služba spočívá v připojení klienta na PCO pověřeným strážníkem. Klient musí mít k dispozici určený telefon a splnit určené podmínky. Výjezdy na tísňové volání budou provádět vždy strážníci na signál PCO. Výběr klientů a případnou následnou pomoc bude zajišťovat a provádět OSZ MěÚ Svitavy nebo osoba dohodnutá s klientem a uvedená na kartě klienta.
Jde o možnost, která nemá nic společného se službou Život - 9O.
Jak z cílové skupiny klientů vyplývá, účel pomoci strážníků (města) seniorům je primárně v rovině zdravotní a sociální. Je smutné a nepochopitelné vzhledem k cílové skupině, že služba v nejmenovaném deníku je zlehčována jako "kovbojka". Službu, včetně zapojení partnerů bude na svém jednání schvalovat rada města.