Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.

Název zařízení: Seniorcentrum města Svitavy s.r.o.
Sídlo: T. G. Masaryka 7/33A, 568 02  Svitavy
IČ: 620 62 638
DIČ: CZ62062638
Jednatelka: Bc. Lenka Jurenová
Telefon: 461 533 490, 775 605 007
Internetové stránky: http://www.seniorcentrum.svitavy.cz/

 

Druh poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Adresa pracoviště: Felberova 715/31, 568 02  Svitavy
Telefon: 461 534 406, 775 605 007
Forma poskytování sociální služby:

Terénní služba:

Poskytována v domácnostech uživatelů, 
Provozní doba: pondělí až pátek od 7.00 do 19.00 hodin, sobota a neděle od 7.00 do 13.00 a od 17.00 do 19.00 hodin, dle aktuální potřeby uživatelů v dohodnutých intervalech.
Kapacita: 80 uživatelů

Ambulantní služba:

poskytována ve středisku osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou na adrese, Felberova 31, Svitavy.
Provozní doba:  pondělí až pátek od 7.00 do 14.00 hodin, objednávkový systém.
Kapacita: 20 uživatelů

Cílová skupina uživatelů:

Sociální služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením na území města Svitavy, kteří potřebují z důvodu snížené soběstačnosti  pomoc druhé osoby k zajištění svých potřeb a žijí ve svých domácnostech.
Sociální službu nemůžeme poskytnout osobám s agresivními tendencemi a akutně infekčně nemocným.

Poslání:

Posláním pečovatelské služby je poskytnout individuálně zaměřenou pomoc a podporu lidem se sníženou soběstačností spojenou se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením. Podstatou služby je poskytnout lidem přiměřenou podporu druhé osoby tak, aby mohli žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech.

Druh poskytované služby: DOMOV PRO SENIORY

Adresa pracoviště: T.G.Masaryka  7/33A, 568 02  Svitavy
Telefon: 461533490, 731605891

Sociální služba je poskytována nepřetržitě. Domov  pro seniory (dále jen Domov) je otevřeným zařízením, bez jakéhokoliv omezení pohybu uživatelů.
Kapacita: 31 lůžek

Cílová skupina uživatelů:

Sociální služba je určena zejména lidem ve věku nad 60 let, kteří z důvodu vysokého věku, chronické nemoci či zdravotního postižení potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou nebo nechtějí zůstat doma. Přednostně jsou přijímáni občané města Svitavy, případně lidé se sociální vazbou na toto město.
Sociální službu nemůžeme poskytnout lidem, kteří v důsledku psychického onemocnění potřebují podporu specializovaných pobytových zdravotnických či sociálních služeb. Dále lidem, kteří by svým chováním narušovali klidné soužití s ostatními lidmi, agresivním osobám a akutně infekčně nemocným.

Poslání:

Posláním Domova pro seniory  je poskytovat  kvalitní pobytovou sociální službu lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.
Podstatou poskytované služby je pomoc při zvládání běžných denních činností, zachování běžného způsobu života, udržení kontaktu s ostatními lidmi v blízkém okolí, aktivní působení na rozvoj či udržení stávajících schopností uživatelů, individuální přístup, důstojné a bezpečné zacházení s ohledem na jedinečnost  každého člověka.

Druh poskytované služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Specializované oddělení pro lidi trpící Alzheimerovou chorobou.

Adresa pracoviště: T.G.Masaryka  7/33A, 568 02  Svitavy
Telefon: 461533490, 731605891

Sociální služba je poskytována nepřetržitě. Domov  se zvláštním režimem (dále jen Domov) je otevřeným oddělením s tím, že je dbáno na zvýšený dohled nad pohybem uživatelů.
Kapacita:  8 lůžek

Cílová skupina uživatelů:

Sociální služba je určena zejména lidem nad 55 let, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou a především v důsledku této nemoci jsou odkázáni na pravidelnou pomoc a dohled druhé osoby a nemohou nebo nechtějí zůstat doma. Přednostně jsou přijímáni občané města Svitavy, případně lidé se sociální vazbou na toto město.

Sociální službu nemůžeme poskytnout akutně infekčně nemocným.

Poslání:

Posláním Domova se zvláštním režimem  je poskytovat  kvalitní pobytovou sociální službu lidem postiženým Alzheimerovou chorobou, kteří potřebují pravidelnou pomoc a dohled druhé osoby.
Podstatou poskytované služby je pomoc při zvládání běžných denních činností, zachování běžného způsobu života, udržení kontaktu s ostatními lidmi v blízkém okolí, aktivní působení na rozvoj či udržení stávajících schopností uživatelů, individuální přístup, důstojné a bezpečné zacházení s ohledem na jedinečnost  každého člověka.