EDUin se sešel se školami a s podnikateli

31Bře2015

Město Svitavy je již více než rok zapojeno do programu Města vzdělávání, který do regionů přináší obecně prospěšná společnost EDUin. Projekt běží ve čtyřech českých městech (Svitavy, Kutná Hora, Dvůr Králové a Žďár nad Sázavou) a je zaměřen na podporu vzdělávání v regionech. Vzdělávání je pojímáno v nejširším slova smyslu. Program Měst vzdělávání proto cílí na spolupráci širokého spektra institucí, které působí jak na poli formálního i neformálního vzdělávání, jako jsou školy, knihovny, DDM, divadla, další vzdělávací organizace, ale také firmy.
V loňském roce se proto ve Svitavách aktivně scházela skupina zástupců zdejších škol a vzdělávacích organizací a ti připravili základní obrysy nové vzdělávací strategie. Strategie byla poté dopracována koordinátory projektu Města vzdělávání z řad EDUin. Následně byli osloveni dva lokální ambasadoři projektu - ředitelé dvou základnách škol (Jiří Sehnal a Radoslava Renzová), kteří se nadále ve Svitavách o naplňování strategie zasazují. Ve spolupráci s nimi již proběhlo několik akcí  - např. setkání předmětových komisí napříč jednotlivými základními školami, což je prvotní aktivita, která má přispět k intenzivnější spolupráci základních škol navzájem a také k udržování kontaktu se školami mateřskými a středními. Pracovní skupina se opět sejde 8. dubna s cílem připravit konkrétní plán aktivit, které povedou k naplňování cílů stanovených ve strategii. Mezi hlavními tématy vzdělávací strategie je spolupráce všech aktérů ve vzdělávání, příležitost pro všechny a informovanost obyvatel i jednotlivých vzdělávacích organizací. V rámci příprav vzdělávací strategie bylo ve všech městech vzdělávání diskutováno také téma oživení veřejného prostoru. Jednou z cest, jak toho docílit, je konání street teachingových aktivit, které jdou ruku v ruce s myšlenkou důležitosti zažít vzdělávání jinak než jen ve školní lavici.

V rámci projektu Města vzdělávání ve Svitavách proběhlo 17. března ojedinělé a velmi zajímavé setkání zástupců regionálních firem se vzdělavateli a zástupci vedení města a odboru školství Pardubického kraje. Mezi účastníky byl také starosta Svitav David Šimek a místostarosta Pavel Čížek, vedoucí odborů školství a kultury z městského i krajského úřadu. Dále zástupci všech středních škol i čtyř škol základních. Z firem účast přijali například zástupci svitavského TOSu, Svitapu a Atomsteelu či personální ředitel Rehau (z Moravské Třebové) a také nový investor INA Lanškroun. Mezi účastníky byla i Krajská hospodářská komora či ředitel svitavského úřadu práce. Akci připravil EDUin s podporou nadace Karla Janečka.
Setkání mělo především otevřít diskuzi mezi jednotlivými stranami, zjistit jaká očekávání od sebe mají. Co očekávají firmy a podnikatelé od kraje, od města a co od škol. A co jim naopak mohou nabídnout. Dále co školy očekávají od firem a jak může jejich spolupráce fungovat. Dostalo se i na konkrétní návrhy spolupráce. Hlavním tématem diskuze byla podpora technických oborů a potřeba navyšování zájmu žáků a studentů o vědu a techniku. Důležitým tématem byla také potřeba hledání cest, jak udržet mladé lidi ve městě. Většina firem v regionu se stejně jako všude v ČR potýká s velkým nedostatkem pracovníků v technických oborech. Nakolik se ale aktuální potřeby zaměstnavatelů mají odrážet v oborové nabídce škol, která je obvykle záležitostí dlouhodobější než měnící se potřeby firem? Účastníci se shodli, že je potřeba toto slaďovat, na druhou stranu je potřeba podporovat zároveň všeobecné střední vzdělávání, které vychovává budoucí studenty a absolventy technických a dalších vědecky zaměřených vysokých škol. A samozřejmě také podporovat spolupráci firem se školami v různých formách. Dále se účastníci zaměřili na téma důležitosti polytechnické výchovy již na základních školách. Podpora manuálních dovedností a zvýšení zájmu o technické, přírodovědné a uměleckoprůmyslové obory jsou cílem i jednoho ze svitavských projektů Rukavice aneb ruka nejen na psaní, kterou ve spolupráce s firmami realizuje ZŠ Sokolovská.
Starosta Svitav v rámci diskuze také zmínil plán podpory nadaných žáků a studentů z nadačního fondu. A také plány na zřízení coworkingového centra, kde budou moci mladí vysokoškoláci, kteří se vrací do Svitav, společně sdílet pracovní prostor.

Při schůzce pracovní skupiny Měst vzdělávání 8. dubna ve Fabrice zajisté dojde i na začlenění témat, o kterých město s podnikateli diskutovalo, do akčního plánu vzdělávací strategie.


Iva M. Tahová
koordinátorka Měst vzdělávání
EDUin o.p.s.

Fota: Zuzana Pustinová

Datum: 17.3.2015

Fotogalerie