Knihovna

Městská knihovna / Wolkerova alej 18

tel.: +420 461 533 295

Městská knihovna ve Svitavách je od roku 2008 umístěna v kulturním centru Fabrika.

Poskytuje knihovnické a informační služby veřejnosti, je pověřena výkonem regionálních funkcí pro svitavský region. Její součástí je i zvuková knihovna pro zrakově postižené spoluobčany a studovna s veřejně přístupným internetem.

Více informací na http://www.booksy.cz