Prevence do každé rodiny - duben 2015

Uveřejňujeme dubnové číslo zpravodaje Prevence do každé rodiny, který vydává Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
Ve zpravodaji naleznete následující příspěvky:

Podpořené projekty prevence kriminality na rok 2015
Ocenění vítězných preventivních projektů
Češi se stávají oběťmi moderních otrokářů
Policisté čtou "Policejní pohádky"
Animované filmy učí, jak se nezadlužit
Výzva HATEFREE ART


Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Zdroj: Odbor prevence kriminality MV ČR

Fotogalerie